wopr zamosc baner

PORZĄDEK OBRAD X ZJAZDU DELEGATÓW, REJ. WOPR W ZAMOŚCIU

Zamość 14 styczeń 2023r...

 

I TERMIN – godzina 11:00
II TERMIN – godzina11:30

 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad, Prezydium obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji: Mandatowo - Wyborczej oraz Skrutacyjnej (członkowie komisji
skrutacyjnej wybierani są spośród osób niekandydujących).
6. Wystąpienie zaproszonych gości i dyskusja.
7. Przerwa.
8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rej. WOPR w Zamościu za okres kadencji.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i dyskusja.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Przerwa.
13. Określenie liczby osób wchodzących w skład Władz Rej. WOPR
14. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej.
15. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rej. WOPR w Zamościu.
16. Wybór Prezesa Rej. WOPR w Zamościu.
17. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Rej. WOPR, Komisji Rewizyjnej, Komisji
Dyscyplinarnej.
18. Wybory Zarządu Rej. WOPR, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej.
19. Wybór pełnomocników reprezentujących Rej. WOPR do podpisywania umów i
występowania w sporach z Zarządem Rej. WOPR
20. Zgłaszanie kandydatur Delegatów na Zjazd Wojewódzki.
21. Wybór Delegatów na Zjazd Wojewódzki.
22. Przedstawienie projektów Uchwał przygotowanych przez ustępujący Zarząd w tym
zmian w Statucie Rej. WOPR.
23. Podjęcie Uchwał X Zjazdu Delegatów Rej. WOPR W Zamościu.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
26. Przerwa na ukonstytuowanie się Władz Rej. WOPR w Zamościu.
27. Informacja o ukonstytuowaniu się Władz.
28. Zakończenie X Zjazdu Delegatów Rej. WOPR w Zamościu.

 

REGULAMIN X ZJAZDU DELEGATÓW 2023

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

rodowita logo

Gościmy

Odwiedza nas 286 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

osir tomaszow

2 LBOT

akademia zamojska logo