wopr zamosc baner

Ogłoszenie

Pozostałe Kursy

 

Poniżej zamieszczone są warunki przystąpienia do poszczególnych kursów.

 

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

1) Ukończone 12 lat;
2) Posiadanie karty pływackiej;
3) Ważna legitymacja członkowska WOPR z poświadczeniem lekarskim lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny);
4) Pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawego).

RATOWNIK WOPR

1) Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2) Uczestnik ma posiadać:

 • stopień młodszego ratownika WOPR;
 • ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR;
 • specjalną kartę pływacką;
 • patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
 • pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

 

STERNIK MOTOROWODNY

Wymagania 1.

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia 1.

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Wymagania 1.

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

rodowita logo

Gościmy

Odwiedza nas 313 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
 • Patent Sternik motorowodny
 • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

osir tomaszow

2 LBOT

akademia zamojska logo