wopr zamosc baner

Ogłoszenie

RATOWNIK WODNY

 

Regulamin szkolenia ratowników wodnych

RATOWNIKIEM WODNYM

zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym  i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu;

 

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych:

1. Organizatorem kursu jest Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu.
2.  Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
3. Kandydat ma obowiązek zapoznania się i przyjęcia do wiadomości treść Regulaminu Szkolenia.
4.  Szkolenia  ratowników wodnych realizowane są w dwóch formach:

 • jako kurs tzw. weekendowy - rozłożony w czasie,
 • jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) - skumulowany w czasie

5. Kandydat musi być osobą zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.
6. Kandydat składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i na lądzie.
7. Kurs składa się z 63 godzin, w tym 20 godzin wykładów i 43 godzin ćwiczeń.
8.  Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
9. Nie zaliczenie egzaminu końcowego jest równoznaczne z nie uzyskaniem zaświadczenia.
10. Końcowy egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej
11. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
12. W czasie końcowego egzaminu praktycznego należy w  czasie na niego wyznaczonym zaliczyć pozytywnie wszystkie przewidziane do zdania elementy egzaminu końcowego, podchodząc do nich tylko po jednym razie , na które składają się:

 • przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
 • przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go do brzegu na dystansie 20 m;
 • holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania - każdy na dystansie 50 m;
 • wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

13. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, może ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego w następnym terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.
14. W razie niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do niego z ważnych przyczyn losowych można ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu teoretycznego.
15. W przypadkach, o których mowa wyżej, można przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwa razy.
16. W razie uzyskania negatywnego wyniku we wszystkich terminach egzaminów (łącznie z poprawkowymi) konieczne jest powtórne odbycie szkolenia.
17. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

 

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

rodowita logo

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
 • Patent Sternik motorowodny
 • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg

gmina susiec logo

osir zamosc

logo osir bilgoraj

osir tomaszow

2 LBOT

akademia zamojska logo